GroupAuto formuliseert met succes

GroupAuto Nederland - Over GroupAuto

GroupAuto draagt voor een groot deel bij aan de professionalisering van de aftermarket. Zij "formuliseert" de automotive aftermarket in Nederland op basis van het principe "Zelf(ver)standig samenwerken". Op deze wijze wordt meerwaarde gecreëerd voor alle aangesloten partners. Zo ontstaat een optimale bijdrage aan hun winstgevendheid en continuïteit.

Het fenomeen "de vent maakt de tent" is één van de succesfactoren van de groep. Onafhankelijk blijven is onderdeel van de strategie.

Formuliseren

GroupAuto signaleert niet alleen trends maar is ook pro-actief: zowel internationaal als nationaal komt zij met oplossingen voor ondernemersvraagstukken. Door samen te werken met respect voor het eigen ondernemerschap worden zo gezamenlijk formules ontwikkeld die het aftermarketkanaal versterken. Wij werken zowel horizontaal samen met gelijkgestemde collega's, als verticaal met zowel leveranciers als afnemers. GroupAuto formuliseert als het ware door de gehele keten heen en die kruisbestuiving werkt.

Zelf(ver)standig samenwerken

De zelfstandige, financieel van elkaar onafhankelijke en regionaal sterke leden van GroupAuto werken samen in een coöperatie die hun belang vooropstelt. Op ieder niveau hebben de ondernemers inspraak in hun formuleplan. GroupAuto biedt de eerlijkste en meest transparante samenwerkingsvorm in de aftermarket, op basis van vrij ondernemerschap. Zowel voor de eigen grossiers en technische specialisten als hun afnemers, de universele bedrijven.

Internationale samenwerking

GroupAuto Nederland is aandeelhouder van GroupAuto International, samen met tweeëntwintig zusterorganisaties in de hele wereld. Dit creëert een enorm volume: de grofweg 1.500 grossiers van GroupAuto zetten samen zo'n € 5,0 miljard aan onderdelen om. Dat internationale volume is uiteraard belangrijk bij de inkoop van onderdelen en biedt ook voordelen bij het ondersteunen en vermarkten van garageformules als CarXpert en TopTruck.

Onderdelen van originele kwaliteit

GroupAuto Nederland promoot vooral onderdelen van originele kwaliteit. GroupAuto Union International en de aangesloten landengroepen hebben een duidelijk beleid vormgegeven waarin de werkwijze wordt toegelicht.

De meeste nationale partnerleveranciers van GroupAuto zijn ook op internationaal niveau preferred supplier. Dat betekent dat zij ook actief de EuroGarage formule ondersteunen met technische know how en marketingactiviteiten. CarXpert, de Nederlandse garageformule van GroupAuto, werkt als gevolg daarvan ook met deze leveranciers.

Inkoopvolume bundelen

De meerwaarde van samenwerken is heel logisch: aan de inkoopzijde kunnen sterke partnerships worden aangegaan met leveranciers voor producten, diensten en ondersteuning op andere vlakken. Bovendien kunnen de leden elkaars kennis en ervaring delen. Er is dus regelmatig contact tussen grossiers, leveranciers en garagehouders.

Gezamenlijke verkoopkracht

Aan de voorkant van onze ondernemingen wordt de relatie met de klant en daarmee de continuïteit van onze bedrijven gewaarborgd. De gemeenschappelijke marketingactiviteiten bestaan ondermeer uit communicatie met drukwerk of via het web, beurzen en bijeenkomsten. Ook het ontwikkelen en aansturen van formules behoort tot de activiteiten van de groep. Er zijn in totaal vijf formules binnen GroupAuto voor grossiers, specialisten en universele werkplaatsen.

Verder biedt GroupAuto: