G-Truck: EU grossiers netwerk nu ook in de Benelux

  • G-Truck: onderdeel van GroupAuto Union International
  • Kwaliteitsonderdelen en partnership met leveranciers
  • Logistiek sterk, landelijk dekkend netwerk van grossiers in Truck en Traileronderdelen
  • Actieve organisatie, met scherpe blik op marktontwikkelingen en met respect voor het zelfstandig ondernemerschap
  • Onderscheidend in documentatie, technische ondersteuning en diagnoseapparatuur

Succesvol samenwerken

G-Truck. Dat is de naam van het verband waarin grossiers in truck-en trailermaterialen in de Benelux succesvol samenwerken. Met ruim 15 vestigingen is het daarmee het grootste samenwerkingsverband op grossiersniveau, en ook nog eens het enige met internationale aansluiting. Want naast de Benelux vestigingen is G-Truck ook actief in maar liefst 12 andere Europese landen. Dit aantal breidt zich overigens snel verder uit; steeds meer landen waar GroupAuto Union actief is beginnen de truckactiviteiten te ontwikkelen.

Internationaal partnership

De filosofie van zelf(ver)standig samenwerken en het leveren van kwaliteitsonderdelen zijn belangrijke kenmerken van G-Truck. De internationale aansluiting bij GroupAuto Union International is daarbij van groot belang voor de samenwerking met de fabrikanten van onderdelen. Dit zijn voornamelijk fabrikanten die eveneens als eerste-montage-leverancier betrokken zijn bij de ontwikkeling van voertuigsystemen en onderdelen. Dit geeft het Benelux-netwerk een voorsprong op andere grossiers die niet over dit internationale partnership beschikken. Mark Jacobs is daar, als eigenaar van Trailer Parts Veghel, van overtuigd: 'Het opent deuren bij toeleveranciers die voorheen moeilijker te openen waren. Als onderdeel van G-Truck ervaren we een beter contact met onze toeleveranciers. Dat uit zich bijvoorbeeld in nieuwe productlijnen, gedegen productinformatie en goede condities".

Up-to-date documentatie

G-Truck grossiers zijn onderscheidend in documentatie, ze hebben de schaalgrootte en de ingangen om hun klanten van de meest up-to-date informatie te voorzien. Rob Veltman, bij Wijlhuizen onder andere verantwoordelijk voor de documentatie, schetst: "Onze Product Managers werken dagelijks de ruim vijfduizend bladzijden van onze catalogi tot in detail bij. De informatie die wij ontvangen van onze toeleveranciers is daarbij onontbeerlijk en een doorslaggevende factor voor succes!".

De technische ondersteuning van een G-Truck grossier gaat verder dan de kennis en informatie die een grossier zelf beschikbaar heeft. Het goede contact met de toeleveranciers waarborgt een snelle toegang tot informatie, schema's of software. G-Truck grossiers worden logischerwijs door de partnerleveranciers als eerste op de hoogte gebracht van belangrijke ontwikkelingen en nieuw beschikbare onderdelen. Ook maakt G-Truck deel uit van het unieke netwerk dat door GroupAuto-leden wordt gevormd; dit netwerk ondersteunt door middel van DiagnoseXperts en het Mr. X team op unieke wijze de G-Truck grossiers en hun klanten.

Eersteklas diagnose-apparatuur

G-Truck grossiers zijn er als geen andere partij van doordrongen dat moderne trucktechniek hoge eisen stelt aan diagnose-apparatuur . Daarom zijn de G-Truck grossiers verkooppunt voor de beste universele apparatuur op truckgebied; die van marktleider Texa. Daarnaast zijn ook de onderdeelfabrikanten die zo belangrijk zijn voor de trailertechniek nauw betrokken bij G-Truck, en is ook hun diagnose-apparatuur dus beschikbaar bij de G-Truck grossiers. Jack Sauer van Knorr Bremse onderstreept de belangrijke rol van het Mr. X team; "Het Mr. X team dat G-Truck achter de hand heeft wordt door ons continu geschoold op de nieuwste technieken en uiteraard voorzien van de modernste apparatuur".

G-Truck grossiers zorgen goed voor hun klanten

Dat G-Truck grossiers de marktontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden blijkt onder andere uit het feit dat zij al eerste en enige een werkplaatsconcept voor universele garages brengen: TopTruck. Het is een concept voor onafhankelijke werkplaatsen die trucks en/of trailers onderhouden. Deze formule loopt al met bijna 500 deelnemende werkplaatsen in 9 andere Europese landen en ook in Nederland is er een landelijk dekkend netwerk. De G-Truck grossiers geven hun goede klanten hiermee de handvatten waarmee ze zich onderscheiden in de markt. De TopTruck-werkplaatsen kenmerken zich stuk voor stuk door kwaliteit, vakkennis, montage van A-merk onderdelen, flexibiliteit en 24-uurs pechservice.